Off-Grid

מטרתה של מערכת סולארית עצמאית OFF-GRID הינה לספק חשמל יציב במקומות שאין חשמל נגיש. כמו למשל, במתקני אבטחה, שערים ידניים מרוחקים שאין שם מקורות חשמל נגישים.

מערכת הOFF GRID יודעת לתת פתרונות למגוון צרכים כגון : עיצוב זרם במקומות בעייתיים ,חיבור זרם למקורות מרוחקים בשעות החשכה ,הגנה על רכיבים אלקטרונים כדוגמת

"אל פסק"

אך מעבר לחשיבות הירוקה שיש למערכות מסוג זה. המערכת עשויה להוזיל עלויות תשלומי חשמל, באופן משמעותי לבתים רבים. למעשה, חוסר התלות בגורם אחר להפקת חשמל, יכולה לשחרר את האדם מתלות כלשהי בגופים ציבוריים. ואף לשמש לרווח פסיבי להעלאת איכות חייו, כאשר מופקת יתרת חשמל.

כמו כן, מערכת זו יכולה לשמש גם מקומות ארעיים אשר לא נהנים מאספקת חשמל סדירה.

מערכת OFF GRID מורכבת מפאנלים סולאריים שקולטים את אנרגית השמש והופכים אותה לאנרגיה חשמלית, ממיר סולארי, מטען מצברים, מצברים ולוח פיקוד.

אופן פעולת המערכת: הפאנלים הסולאריים מייצרים חשמל בזרם ישיר, אשר מועבר על ידי הממיר ישירות למצברים ולשימוש המקום בזרם עקיף כמו בבית .

לייצר חשמל עבור הבית שלך

חסכון בצריכת החשמל

ליווי מלא על ידי צוות מקצועי

חוזה עם השמש

מחשבון סולארי

בואו לבדוק כמה הגג שלכם שווה

* הנתון משתנה בהתאם לגג וצורתו - הערכה בלבד *

כל הזכויות שמורות ל TDI SOLAR